Nasze usługi

Oferujemy długofalową współpracę
z rzetelnymi i przejrzystymi zasadami.

Finanse przedsiębiorstwa to bez wątpienia układ krwionośny każdej firmy. Jeśli nie działa prawidłowo to pozostałe obszary działalności firmy nie mogą funkcjonować poprawnie. Dlatego tak istotne jest by utrzymać go w dobrej kondycji. Naszą ofertę stworzyliśmy tak, aby odpowiadała potrzebom rozwijających się firm. Pracę rozpoczynamy od zdiagnozowania sytuacji Twojej firmy, określenia potrzeb i wspólnego wyznaczenia celów. Później wykonamy za Ciebie formalności, sprawdzimy i porównamy oferty różnych banków i instytucji, stworzymy potrzebne dokumenty i analizy, by na koniec przedstawić Ci tylko najatrakcyjniejsze rozwiązań.

Biznesplan to dokument przygotowywany na potrzeby własne właściciela, uzyskania kredytu inwestycyjnego, a jako załącznik jest wymagany przez inne instytucje finansujące lub na inne potrzeby inwestora. Biznesplan jest przygotowywany w oparciu o wyniki controllingu oraz założenia przyjęte przez Inwestora.

W ramach usługi analizujemy i oceniamy efektywność inwestycji planowanych przez Inwestora, przeprowadzamy analizę wskaźnikową inwestycji i działalności bieżącej, określamy zdolność kredytową oraz konstruujemy założenia inżynierii finansowej dla projektów inwestycyjnych. Przygotowujemy prognozy finansowe, zgodnie z wymogami instytucji finansujących oraz na potrzeby własne firm, zarówno w oparciu o KPIR, jak i pełną księgowość.

parallax background

Kompleksowa pomoc w uzyskaniu środków finansowych. W ramach usługi dobieramy odpowiednią formę finansowania (m.in.: leasing, kredyt i pożyczka), w zależności od potrzeb firmy. Przygotowujemy pełną dokumentację, prowadzimy proces kredytowy oraz pomagamy w negocjacjach warunków cenowych i pozacenowych.

W ramach usługi na bieżąco monitorujemy sytuację finansową firmy. Pomagamy dobrać odpowiednie narzędzia optymalizujące. Przygotowujemy przejrzyste raporty finansowe, uwzględniające wszystkie pozycje przychodów, kosztów, należności i zobowiązań.

W ramach usługi prowadzimy restrukturyzację - przede wszystkim w obszarach zadłużenia i kosztów należności i zobowiązań. Prowadzimy negocjacje z wierzycielami - w tym: bankami, firmami leasingowymi, kontrahentami handlowymi - także z instytucjami, takimi jak Urząd Skarbowy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Pomagamy zawrzeć ugody spłaty zobowiązań, gwarantując kompleksowe wsparcie na każdym etapie realizacji usługi.